Privacy policy

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Wij ontvangen deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft als opdrachtgever of kandidaat, ons een email stuurt of met ons belt/appt/sms’t. Wanneer je onze website bezoekt, voorzie je ons in persoonsgegevens zoals je IP-adres of een cookie.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van iedere persoon met wie we contact hebben en/of die onze website JUUNI.nl bezoekt.

Belangrijk: wanneer je bedrijf of organisatie ons voorziet in persoonsgegevens van kandidaten en/of medewerkers, ben je wettelijk verplicht (Algemene Verordening Persoonsgegevens, AVG) om je kandidaten/medewerkers hiervan op de hoogte te stellen.

Door middel van het voorzien in de Privacy Statement van JUUNI, weten zij precies hoe er met hun persoonsgegevens wordt omgegaan.

Waar gebruiken wij je persoonsgegevens voor?

JUUNI verwerkt je persoonsgegevens om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze diensten zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Over de wijze waarop dit gebeurd hebben we zorgvuldig nagedacht en vormgegeven.

JUUNI verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
  • Om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit doen wij aan hand van een analyse van jouw gedrag op onze website.

Geautomatiseerde besluitvorming

JUUNI neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JUUNI) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

JUUNI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar.

Hoe gaan we met je persoonsgegevens om?

JUUNI gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. De regels over het beschermen van je persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Je persoonsgegevens buiten JUUNI

Voor de doeleinden waarvoor JUUNI je persoonsgegevens verwerkt, wisselt zij persoonsgegevens uit met andere partijen. Daarbij nemen we natuurlijk de relevante (privacy echtelijke) wet- en regelgeving in acht. JUUNI deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JUUNI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt JUUNI jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Vertrouwelijk

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens verwerken.

Persoonlijk contact met JUUNI

Er kan op verschillende manieren contact zijn tussen jou en JUUNI: telefonisch, via formulieren en/of post, e-mail of social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is.

Op verschillende manieren contact

Opdrachtgevers en kandidaten komen in contact met JUUNI via post, e-mail, social media (bv. Facebook, LinkedIn, Monsterboard, Indeed, Twitter of Instagram) of via JUUNI.nl. Ook sms en WhatsApp worden ingezet. Het initiatief om contact te hebben kan bij jou vandaan komen, maar ook van JUUNI. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door JUUNI worden verwerkt. Bijvoorbeeld om je vragen te beantwoorden, een vacature of kandidaat aan te bieden of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wat zijn je rechten?

Je kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn. Ook kun je ze laten corrigeren als ze niet juist zijn. Als je niet wilt dat wij je gegevens gebruiken voor het persoonlijk aanbieden van kandidaten en vacatures, kun je dit aangeven. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JUUNI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je je persoonsgegevens inzien?

Ben je opdrachtgever of kandidaat van JUUNI? Dan kun je gebruik maken van bovenstaande rechten. Stuur je verzoek per mail naar renate@juuni.nl of per post naar:

JUUNI
Wilhelminalaan 1-3 GJ
De Bilt

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cookies

JUUNI gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

JUUNI neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 030 – 2525485 of renate@juuni.nl.

Over dit privacy statement

Dit is het Privacy Statement van JUUNI attitude hunters. (In dit statement “JUUNI” genoemd). JUUNI kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 1 mei 2018. De meest recente versie vindt u altijd op JUUNI.nl.